Update 2

Explanimation:
productie in fases

Het is interessant om te zien hoe een explanimation video (explain + animation) tot stand komt. Het is een combinatie van 2D animatie (frame-by-frame) en motion (graphic) design.

Hoofdkarakter beweegt in zijn Reel8 omgeving
Bepalen van interessante camerahoeken

Het idee

Motion design slaat op een grafisch ontwerp waarbij de designelementen worden geanimeerd, zoals icoontjes en tekst.

Eerst wordt een idee bedacht om een boodschap helder en leuk over te brengen. Dan wordt er een script geschreven en de video ingedeeld in sleutelfragmenten. Een zogenaamde ‘moving storyboard’ wordt in fase 1 gecreëerd om schetsmatig de video te visualiseren. Zo kunnen bewegingen en cameraposities snel worden vastgesteld.

 

Style frame inrichting
Uiteindelijke 'high def' render

Uitwerking

De tweede fase is een ‘style frame’ compositie. Hier worden compositie, karakters, kleuren, lettertypes, effecten e.d. vastgesteld voor de einduitvoering.

De derde fase is de uiteindelijke high resolution ‘render’ uitvoering. De animatie bevat toepassingen van beeld- en kleureffecten, juiste elasticiteit in bewegingen (bounces), tempo bepaling, 3D camera bewegingen, geluidseffecten, in-house geproduceerde soundtrack, etc. met de hoogste kwaliteit.

 

Editing in After Effects
Campagne beeld

Kwaliteitsbewaking

Elke fase wordt begeleid door ‘art direction’, waarbij minitieus gechecked wordt op consistentie in beeldcompositie, uitvoering t.o.v. verhaallijn, tempo en beeldelementen, editing, etc. Met name om de illusie van live videobeelden i.c.m. animatie hoog te houden.

Zoals je begrijpt een arbeidsintensieve onderneming. Het resultaat is er dan ook naar; een unieke video die in lijn ligt met de algehele campagne-uitstraling. En daarbij is het gewoon ontzettend leuk om een verhaal tot leven zien te komen in een animatiewereld.