Organisatie

Video afspelen

Interview Café Tinto

LinkedIn Percy

LinkedIn Natascha

Stichting
One King

Stichting One King bestaat uit het bestuur en initiatiefnemers Percy en Natascha Wagner. Ze worden bijgestaan door een vaste kring van vrijwillige professionals. One King is een, in 2012 opgerichte, christelijke creatieve organisatie, die de visie en opdracht heeft om met de moderne mediamiddelen het Lichaam van Christus te ondersteunen in het uitvoeren van haar opdracht, en haar te helpen dichter tot elkaar te komen.

Ruim 17 jaar geleden gaf de Heer Natascha en Percy een visie om een graanschuur voor het Lichaam van Christus te mogen realiseren. Ook verlangden zij, inmiddels als voorgangers van hun huisgemeente, om als handen en voeten van Jezus te mogen uitdelen in de samenleving.

Gedurende deze 17 jaar maakte de Heer de visie steeds concreter. Dit resulteerde in een 'relatie-tool' waarmee contacten leggen tussen verschillende denominaties eenvoudiger wordt dan ooit. Een tool waardoor goede doelen die ‘weduwen en wezen’ in onze samenleving helpen, substantiëel kunnen worden ondersteund. De tijding was echter nog te vroeg en het concept te omvangrijk om het in de markt te plaatsen.

De afgelopen jaren is door stichting One King veel tijd en persoonlijk kapitaal geïnvesteerd, ondersteund door een kleine cirkel van trouwe medestanders. Veel voorwerk is gedaan om deze christelijke sociale app verder uit te denken en te ontwerpen.

Bekijk onderstaande voorbeelden van vorige versies die ons tot de huidige ontwikkelingen hebben geleid: